Registrovaní členovia: 423 | Najnovší člen: janlinda | Príspevky vo fóre: 414 | Komentáre: 161 | Počet downloadov: 29 | Meniny má: Drahomír Dnes je 16.07.2020
Hľadajú súpera:

Pracuje sa
Servery
Public 46.167.245.201:27015 [off]
JailBreak 46.167.245.201:27017 [off]
De_Dust2 ONLY 46.167.245.201:27018 [off]
Call of Duty 88.212.34.231:27112 [off]

Posledné aktívne témy vo fóre
 
 Vylepšenie
 Lamasak/JB
 Pein//JB
 nekone?ný p?íb?h
 JB pravidla a normal pravidla
Sekcie
Štatistiky
Doména
TOPlist

Čítať tému
S-BASE gaming portál :: Hlavné fórum :: Servery
Členovia prezerajúci toto fórum: 1 hosť(í)
 Vytlačiť tému

[JAILBREAKs Pravidlá]

Abbsai 
#1 Vytlačiť príspevok
Pridané 04.08.2012 20:40:48
Avatar člena


Nová?ik


Príspevkov: 36
Založený: 05.06.12

IP : 46.167.245.201:27017

Pravidlá : Ak dozorca nebude ma? funk?ný mikrofón,bude presunutý adminom k T. Pri opakovanom porušení pravidla môže by? potrestaný kickom, prípadne banom.
Dozorca musí použi? príkaz /simon, dáva? príkazy väz?om a dohliada? na nich. Ostatní dozorcovia mu musia pomáha?. Jeden hrá? si nemôže dáva? 2 kolá po sebe simona.
Dozorca môže zabi? len väz?ov, ktorí rozpútali vzburu alebo neplnili rozkazy. Pokia? dozorca omylom zabije väz?a a nechce by? potrestaný ?alšie kolo dá zabitému freeday. Ak tak neu?iní, bude adminom potrestaný.
Dozorcovia majú 30 sekúnd na otvorenie ciel.
Dozorca nesmie zráža? väz?ov autom ani nikoho iného. Zráža? hrá?ov z rovnakého teamu je zakázané.
Dozorca nemôže da? väz?om bezdôvodne zbra?.
Pri prvej a poslednej reakcii zabíja len simon (pokia? neprikáže inak).
Hrá?i v dueli nebugujú zbrane (prebíjanie, at?...)
Väze? musí plni? rozkazy dozorcov, aby prežil. Pokia? má väze? freeday toto pravidlo neplatí.
Dozorca má zakázané hádza? flashe bez dôvodu.
Ke? väze? zdvihne zbra? zo zeme a nie je jasné ?i náro?ky, dozorca je povinný po?ka? 1-2 sekundy ?i väze? zbra? nevyhodí.
Posledný väze? má vždy právo na posledné prianie. Ak mu nevyhodí menu, tak väze? napíše do chatu ?o si želá. Posledný väze? má 15 sekúnd aby si vybral posledné prianie.Ak tak neurobí, CT má právo ho zabi?.
Dozorca nesmie hitova? väz?a bez dôvodu, v tomto prípade bude dozorca upozornený a väze? má právo dobi? si hp.
Dozorca má zakázané dáva? freeday bez dôvodu.
Udržiava? primeraný po?et dozorcov na serveri, na 1 dozorcu pripadajú 3 väzni. Pri ve?kom množstve dozorcov admin pod?a uváženia presunie niektorých dozorcov k väz?om.
FK trestá admin pod?a uváženia.
Iba simon smie stlá?a? tla?idlá na rôznych atrakciách a funkciách. Ostatní dozorcovia to môžu urobi? iba po vyzvaní simona.
Dozorcovia sú povinní pomáha? simonovi. Ak bude dozorca beha? po mape, surfova?, nedáva? pozor alebo využíva? rôzne atrakcie, admin mu smie udeli? trest pod?a vlastného uváženia.
Hry, príkazy, ktoré ur?uje simon pre väz?ov musia by? férové pre každého hrá?a.
Admin je oprávnený vyzva? hrá?a, aby si dal simona. Ak tak hrá? neurobí, admin smie hrá?a prehodi? ku teroristom. Každý simon je povinný za?a? dáva? príkazy maximálne do 15-tich sekúnd po za?atí kola.
Ak je hrá?, ktorý je u CT zle po?u? (zlý mikrofón, vysoký ping...), admin ho môže prepoji? ku teroristom.
Ak sa budú väzni úmyselne blokova? a bráni? si v hre (napr. pri vchodoch alebo východoch do rôznych objektov), admin je kompetentný previnilca potresta? pod?a uváženia.
Hrá?i, ktorí sú u CT, nesmú prehadzova? zbrane na spawne.
Ostatní dozorcovia a aj admini majú zakázané zbyto?ne rozpráva? do mikrofónu, aby nenarúšali prejav simona.
Väzni majú prísne zakázané úmyselne zabíja? ostatných spoluhrá?ov zbra?ami a granátmi. Admin je oprávnený takýchto hrá?ov potresta? pod?a vlastného uváženia.
Ak sa za?ne hra? simon/simon sa premenúva na inú osobu/alebo sa simon ukon?uje, automaticky sa rušia všetky príkazy a zákazy.
Box ma povolené zapína? iba Simon.Zákaz dáva? box ke? je freeday.
Je zakázané za?ína? hru inými názvami ako Simon (napr. Ni?, Moje Meno), je ale povolené Simona neskôr premenova? príkazom Simon hovorí že Simon sa premenúva na Moje Meno/Ni?/ at?.
Ak freeday úmyselne narúša priebeh hry, simon má právo upozorni? alebo zabi? freedaya.
Simon by mal viac využíva? mapu.Ak tak neu?iní, bude upozornený poprípade presunutý k teroristom.
Pri hre Simon sa nemôžu používa? slová ako sú Sauron, Skimon, Šimon at?.Zákaz hra? Saurona, Šimona, Skimona at?.
Zákaz spamu rádiových hlášok.
Väzni majú zakázané chodi? na CT zónu (šachta,zbrojka,tla?idka).
FreeDay má tak isto zakázané chodi? na CT zónu, ALE PLATÍ TO IBA PRE PRÍPADY KEDY KAZÍ HRU.
Je zakázané hra? viac ako 2 kolá za sebou módy.
Pri mode Schovka maju CTcka zakazane opustit zbrojku po dobu pokial CTcka nedostanu zbrane.
Pacidlo sa nepovazuje za zbran. Teda simon nemoze dat veznovi prikaz na vyhodenie pacidla.
Upravil Abbsai dňa 17.08.2012 18:07:01
 
Abbsai 
#2 Vytlačiť príspevok
Pridané 14.08.2012 23:16:41
Avatar člena


Nová?ik


Príspevkov: 36
Založený: 05.06.12

Update 14.8.2012
 
Abbsai 
#3 Vytlačiť príspevok
Pridané 17.08.2012 18:07:42
Avatar člena


Nová?ik


Príspevkov: 36
Založený: 05.06.12

Update 17.8.2012
 
Prejdite na fórum:
Podobné témy
Téma Fórum Odpovede Posledný príspevok
JB pravidla a normal pravidla Všeobecne o serveroch 7 23.10.2012 18:44:55