Názov témy: S-BASE gaming portál :: Vtipy

Pridal Laglik dňa 31.08.2012 15:02:11
#1

V rádiju je práv? po?ad,kde lidi volají,jak jsou spokojeni s po?asím.Zavolá tam muž a ?ekne ,,To vaše polojasno tahám už 3 dny ze sklepa kýblem.

Pepí?ek p?íjde dom? a ?íká mamince,,Mami,dnes jsem se jako jediný z celé t?ídy p?ihlásil"Maminka se p?ekvapen? zeptá,,A na co se paní u?itelka ptala?"Pepí?ek odpoví,,Kdo rozbil okno na chodb?

Potkají se dva medv?di a jeden ?íká druhému,,Ty já jsem tak osam?lí a nadržený"Ten druhý odpoví,,Já jsem také osam?lí a nadržený."Tak se rozhodli že budou šukat spolu.Tak se na to hned vrhli ale kolem šel králík a vid?l je.Medv?d ?íká"Honem na n?j,nebo všechno ?ekne a budeme celému lesu pro smích!!"Tak za nim medv?di b?ží ale nem?žou ho dohonit.Najednou p?ib?hnou k rybníku,tam potkají rybu a zeptají se jí,,Prosím,nevid?la ste tady králí?ka?"Ryba odpoví,,Ano vid?la,vy dva buzeranti"

:D :D :D